< >

Hinduismen – världens tredje största religion

Här finner du det mesta du behöver veta om hinduismen.
Du kan även besöka något av templen, eller få besök på din skola av en föreläsare som utövar hinduism.

Vad är Veda?

Veda betyder "kunskap" som har nedtecknats på sanskrit i ett stort anta hinduiska heliga skrifter, t. ex. Bhagavad-Gita, "Herrens Sång", som talades år 3067 f.Kr.

Vad är religion?

Ordet "religion" kommer från latinets "re ligáre" och "re lígio" som betyder "återknyta". Jämför svenskans "ligament" och "ligatur".

Vad är yoga?

Ordet "yoga" är sanskrit och betyder "länka samman". T. ex. karma-yoga är fromma handlingar, jñana-yoga är kunskap, hatha-yoga innebär att behärska kroppen och bhakti-yoga är kärleksfull tjänst till Gud.

Vad är yajña?

Yajña är sanskrit och betyder "offer" eller "uppoffring". I alla tider har människan gjort uppoffringar för att nå ett andligt medvetande. I olika tidsåldrar rekommenderar Veda olika slags offerhandlingar.