Boka föreläsare

Med sina drygt en miljard bekännare är hinduismen världens tredje största religion. Cirka 70 % av hinduerna tillhör vaishnavismen, dvs är Vishnu-dyrkare. Föreläsarna som presenteras nedan är alla utövare av Gaudiya-vaishnavismen. Efter många års praktiserande har de fått djupa insikter i hinduismens kärna och kan således förmedla denna kunskap på ett autentiskt sätt.

 

Det kostar inget att få besök till din skola, men de arvoden som de flesta skolor traditionellt betalar till föreläsare tas givetvis emot med tacksamhet.

Karma

Lagen om karma innebär att varje materiell handling har en återverkan. Såväl materiellt goda som onda handlingar binder en till återfödelse. Det är enbart andliga handlingar som befriar.