Karma

Lagen om karma innebär att varje materiell handling har en återverkan. Såväl materiellt goda som onda handlingar binder en till återfödelse. Det är enbart andliga handlingar som befriar.