Karma

Lagen om karma innebär att varje materiell handling har en återverkan. Såväl materiellt goda som onda handlingar binder en till återfödelse. Det är enbart andliga handlingar som befriar.

Reinkarnation

I hinduernas heliga skrift Bhagavad-Gita berättas att jaget, själen är evig, och att den fortsätter att existera när kroppen dör. Nästa kropp blir en produkt av ens nuvarande medvetande.

Dyrkan i templet

Viktigt inom hinduismen är altardyrkan av guds­gestalter. Här ser vi Sri Sri Radha-Gokulananda och Sita, Rama, Laksman, Hanuman. I indiska Vrindavan finns över 5000 tempel.

Den heliga kon

Hinduer anser att vi har sju mödrar. Vid sidan av vår egen moder finns även Moder Jord och Moder Ko som respekteras som mor eftersom hon skänker oss sin mjölk.