Karma

Lagen om karma innebär att varje materiell handling har en återverkan. Såväl materiellt goda som onda handlingar binder en till återfödelse. Det är enbart andliga handlingar som befriar.

Comments are closed.