Guds heliga namn

För innevarande tidsålder föreskriver Veda det gemensamma sjungandet av Guds heliga namn som  metoden för att utveckla ren gudskärlek. 

Sankirtan.