Reinkarnation

I hinduernas heliga skrift Bhagavad-Gita berättas att jaget, själen är evig, och att den fortsätter att existera när kroppen dör. Nästa kropp blir en produkt av ens nuvarande medvetande.