Ashtanga-yoga

Den åttafaldiga vägens yoga.

  1. yama – påbud (vad som ska utföras)
  2. niyama – förbud (vad som inte får utföras)
  3. asana (kroppsövningar – hatha-yoga)
  4. pranayama (behärskning av andningen)
  5. pratyahara  (koncentration)
  6. dharana (kontemplation)
  7. dhyana (meditation)
  8. samadhi (befrielse)

Posted in: Yoga