Varifrån kommer ordet “hinduism”?

indus

Indus-kulturen

Indus-kulturen

Man kan faktiskt inte finna ordet “hinduism” i hinduernas egna heliga skrifter. Hinduismens äldsta skrifter är mycket gamla. Till exempel är Bhagavad-Gita ett nedtecknat samtal mellan Krishna och Hans lärjunge Arjuna, vilket ägde rum år 3067 f. Kr. De fyra Veda-skrifterna, Rigveda, Yajur-veda, Sama-veda och Atharva-veda är mycket äldre än så. Den vediska litteraturen gav upphov till den så kallade Veda-kulturen, som förhärskade främst kring floden Indus, som flyter genom delar av norra Indien och Pakistan. Där finns kända platser för den vediska kulturen, såsom Mohenjo-daro och Harappa.

På den tiden kallades Indus-floden för Sindhu. Det finns även en provins i Pakistan som benämns Sindh. När de muslimska mogulerna på 1100-talet invaderade detta område norrifrån kallade de folket de mötte där för “sindhuer”. Fast av språkliga skäl uttalade de inte s:et utan det blev “hinduer”.

Den en etymologiska betydelsen av ordet “hindu” är således “folket som bor (bodde) kring Indus-floden. Det som kännetecknade dessa människor var att de var efterföljare till den mycket omfattande och mångfacetterade Veda-kulturen. Därför har hinduismen idag väldigt många olika drag.

 

jordan

Jordan-floden

Abraham i Gamla testamentet

Som en parallell skulle man kunna betrakta de abrahamitiska religonerna. Dessa religioner består av kristendom, judendom och islam, och de har stora delar av Bibelns gamla testament gemensamt. Eftersom profeten Abraham på den tiden levde och verkade i områdena kring Jordan-floden skulle man med liknande logik kunna benämna de abrahamitiska religionerna för “jordanism”.

Posted in: Begrepp och termer